Uitgebreid vervolgonderzoek

Je hebt een uitgebreide zorgwens

Meer over uitgebreid vervolgonderzoek

Wat is het?

Een extra afspraak om meer informatie te verzamelen over jouw zorgwens en een bredere kijk te krijgen op de mogelijkheden die wij je kunnen bieden. 

Wanneer heb ik deze behandeling nodig?

  • Wanneer uit de intake blijkt dat je een uitgebreide zorgwens hebt. Als er nog actieve ontstekingsprocessen zijn, dan dienen we hier echter eerst aan te werken

  • Als je zorgwens verandert en je wil eigenlijk opnieuw kijken naar mogelijkheden voor je gebit.

Wat kan ik verwachten van de behandeling?

1. Het verzamelen van extra informatie  

Dit gebeurt met bijvoorbeeld extra (normale) foto's, aanvullende röntgenfoto's of een 3D-scan van de tanden en kiezen. Als het kan, bespreken we alvast mogelijke behandelingen. 

2. Bespreken behandelplan 

Bij uitgebreidere behandeltrajecten is het prettig om in een aparte afspraak te bespreken wat we het beste kunnen doen. Dat geeft ons tijd om de verzamelde informatie goed te analyseren en eventueel te bespreken met betrokken specialisten. Tegelijkertijd geeft dat jou de tijd om na te denken en vragen te stellen over het komende traject. Als we een plan hebben samengesteld waar jij je prettig bij voelt, dan krijg je de begrotingen die daarbij horen. 

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het onderzoek liggen tussen de €150 en €450. Dit is afhankelijk van de informatie die we nodig hebben en de omvang van het plan. We bespreken dit van tevoren met je tijdens de intake. 

 Achtergrondinformatie kosten  We werken in de mondzorg met vaste tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit jaarlijks vaststelt. Dit is een lijst met codes en omschrijvingen, die staan voor verschillende onderdelen van een behandeling.  

De kosten voor een behandeling zijn de optelsom van de verschillende onderdelen hiervan. Deze onderdelen hebben allemaal een vastgesteld maximumtarief. 

De volledige lijst van alle codes, vind je op:  https://www.mondzorgkosten.nl/tandartscodes