Facings

Verbeteren van vorm en kleur

Meer weten over facings

Wat is het?

  • Een facing is een schildje dat op een tand of kies gelijmd wordt om de vorm, kleur en stand te veranderen.

  • Wij adviseren pas facings, wanneer we het gewenste resultaat niet kunnen bereiken met alleen een beugel en/of bleken.

  • Facings kunnen van keramiek of van wit vulmateriaal, composiet, gemaakt worden. Beiden hebben voor- en nadelen. Wat voor jou de beste optie is, bekijken we graag samen.

Wanneer heb ik deze behandeling nodig?

  • Wanneer je een afgebroken of afgesleten tand wilt herstellen.

  • Als je niet tevreden bent over het uiterlijk van je tanden of de stand ervan en een beugel en/of bleken kan dit niet oplossen.

Wat kan ik verwachten van de behandeling?

1. Verzamelen van gegevens

We gaan uitgebreid in op je wensen. We maken normale foto's van je gezicht en je mond en we maken een 3D-scan zodat we in de computer je gebit van alle kanten kunnen bekijken. We leggen ook vast hoe je onderkaak staat ten opzichte van je bovenkaak en hoe je dichtbijt.

2. Je nieuwe tanden ontwerpen

Met alle gegevens gaat de tandarts aan de slag. Samen met een tandtechnicus maken we een digitaal ontwerp dat past bij jouw mond en gezicht. Hier hebben we minstens twee weken voor nodig.

3. Controleren en passen

We bekijken samen met jou het digitale ontwerp. Als het nodig is, testen we het ontwerp in de mond. Je kunt dan zien of het ontwerp past bij je gezicht en bij je beet. Zo krijg je een goed beeld van het eindresultaat. Als je niet tevreden bent, kunnen we in deze fase nog eenvoudig dingen aanpassen.

4. Behandelen

Als we allebei tevreden zijn met het ontwerp, bereiden we de tanden voor op het plaatsen van de facings. We slijpen alleen glazuur weg waar nodig. Indien noodzakelijk vervangen we oude vullingen en passen we de vorm van het tandvlees aan. Dit gebeurt altijd onder verdoving. Facings van wit vulmateriaal kunnen we meteen plaatsen.

Keramische facings worden in het tandtechnisch laboratorium gemaakt en een paar weken later vastgelijmd aan je tand. Intussen krijg je tijdelijke facings, zodat je gewoon kan eten, drinken en lachen.

5. Facings van porselein/keramiek zijn handwerk

Om de kleur en vorm optimaal te krijgen, maken we een afspraak bij het tandtechnisch laboratorium, zodat de tandtechnicus het maatwerk zo precies mogelijk kan afstemmen op jouw wensen. Het maken van keramische facings duurt twee tot drie weken.

6. Afwerken of plaatsen

Bij facings van wit vulmateriaal plannen we nog een extra afspraak in om de puntjes op de i te zetten en laatste aanpassingen te doen.

Facings van keramiek worden altijd eerst gepast. Als je tevreden bent, zetten we de facings 1-voor-1 zorgvuldig vast met een sterk cement.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor facings zijn afhankelijk van het gekozen materiaal, de complexiteit van de behandeling, hoe groot de esthetisch wens is, en natuurlijk het aantal facings.

Om je toch een idee te geven van de kosten, zie je hieronder een voorbeeld van zes facings op de voortanden.

Facings

Composiet

Keramiek

Verzamelen van gegevens en opstellen van plan

€130 – €450

€130 – €450

Ontwerpen

€200 – €400

€200 – €400

Controleren en passen

€95 – €190

€95 – €190

Behandelen

€700 – €1200

€50 – €500

Afwerken of plaatsen

€20 - €50

€4000 – €6000

Achtergrondinformatie kosten We werken in de mondzorg met vaste tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit jaarlijks vaststelt. Dit is een lijst met codes en omschrijvingen, die staan voor verschillende onderdelen van een behandeling.

De kosten voor een behandeling zijn de optelsom van de verschillende onderdelen hiervan. Deze onderdelen hebben allemaal een vastgesteld maximumtarief.

De volledige lijst van alle codes, vind je op: https://www.mondzorgkosten.nl/tandartscodes

Wist je dat?

Voor facings worden er verschillende materialen gebruikt. De meest gebruikte materialen zijn composiet en porselein. De materialen zijn natuurlijk nooit zo sterk als je eigen tandglazuur. Elk materiaal heeft zijn eigen voor- en nadelen, wij hebben de belangrijkste voor jou op een rijtje gezet.

Composiet

Keramiek

Sterkte

+ Composiet slijt sneller dan keramiek, maar is in veel gevallen een zeer goede optie.

++ Keramiek slijt minder snel dan composiet. Niet elke mond is even geschikt voor keramiek.

Kleurvastheid

+ Composiet is onderhevig aan verkleuring (denk aan roken, koffie, zwarte thee). Wel kan dit weer gepolijst worden door ons.

++ Keramiek is bijna niet onderhevig aan verkleuringen en blijft heel lang kleurvast

Bewerken van eigen tand

++ Composiet kan zonder te slijpen aan eigen tand of kies bevestigd worden

+ Voor keramiek is het bijna altijd nodig om te slijpen aan eigen tand of kies, heel soms kan dit zonder, maar dit is vaak een uitzondering

Tijd

++ Omdat composiet direct aangebracht wordt op de tand of kies, kan het direct in de stoel gedaan worden en is 1 zitting soms genoeg.

+ Voor keramiek wordt er gewerkt met een tandtechnisch lab en zijn er dus in ieder geval 2 afspraken nodig om de facings te maken.