Controle

Samen zorgen voor een gezonde mond

Meer over controle

Wat is het?

 • Bij een controle bekijken we of je mond nog gezond is. Daarbij letten we op bestaande problemen of risico’s daarop. Zo kunnen we die zo vroeg mogelijk aanpakken.

 • We kijken bijvoorbeeld naar het risico op gaatjes, ontstekingen en slijtage.

 • Als de risico's verhoogd of hoog zijn bespreken we met jou hoe we die kunnen verlagen.

 • Op die manier voorkom je grotere problemen en behoud je zo lang mogelijk een gezonde mond.

 • Een controle-afspraak duurt meestal 20 minuten.

Wanneer heb ik deze behandeling nodig?

 • Normaal gesproken zien we je graag elke zes maanden.

 • Wanneer de risico’s laag zijn en je mondgezondheid is goed en stabiel, is één bezoek per jaar voldoende.

 • Bij hoge mondgezondheidsrisico’s nodigen we je vaker uit, zodat we samen kunnen ontdekken hoe dat komt en hoe het anders kan.

Hoe vaak je op controle komt, hangt dus af van jouw wensen, je mondgezondheid en eventuele risico’s.

Risico op mondgezondheidsproblemen

Controlefrequentie (gemiddeld)

Laag

één keer per jaar

Gemiddeld

twee keer per jaar

Hoog

meer dan twee keer per jaar

Wat kan ik verwachten van de behandeling?

Bij een controle van 20 minuten komen de volgende onderdelen aan bod:

1. We willen graag weten hoe het met je gaat.

 • We praten over jou als persoon en veranderingen in je leven.

 • We bespreken je algemene gezondheid, je vragen, wensen en eventuele (pijn)klachten.

 • We bespreken of er wijzigingen zijn in je leefstijl, mondverzorging en andere gewoontes.

2. We maken de mond schoon en kijken goed naar de gehele mond. Denk hierbij aan:

 • De wangen, de keel, de tong, maar ook je speeksel

 • Hoe tanden op elkaar staan

 • Gebitsslijtage

 • De staat van de tanden en kiezen

 • De staat van aanwezige kronen en vullingen

 • De gezondheid van je tandvlees

 • Hulpmiddelen, zoals implantaten, bitjes, een kunstgebit of een frame.

3. Als het nodig is, doen we onderzoek met behulp van röntgenfoto's.

 • Op de röntgenfoto's kunnen we tussen de tanden en kiezen kijken om gaatjes in een vroeg stadium te ontdekken. We kunnen zien of je tanden en kiezen goed in het bot staan en of er ontstekingen zijn aan de wortelpunten. We analyseren de foto's altijd twee keer. Één keer tijdens de afspraak en nog een keer aan het einde van de dag als we meer tijd hebben.

 • We voeren kleine behandelingen direct uit als je dat wil. Hierbij kun je denken aan het polijsten van een vulling of behandeling van een gevoelige tandhals.

We bespreken onze bevindingen, de mogelijkheden en de kosten van een eventuele vervolgbehandeling. Soms blijkt tijdens een controle dat er meer tijd nodig is om alles goed in kaart te brengen. We maken dan een vervolgafspraak.

Wat zijn de kosten?

 • Het basistarief voor een controle bij LACH is €59. Hieronder valt alles onder punt 1 en 2 hierboven.

 • Als je röntgenfoto’s nodig hebt, zijn er aanvullende kosten. Twee röntgenfoto's kosten €40. Hier onder bij 'Wist je dat?' kan je lezen waarom en wanneer we röntgenfoto's maken.

 • De kosten voor een controle bestaan dus uit verschillende deelbehandelingen, afhankelijk van wat er op dat moment nodig is. De tarieven voor de verschillende deelbehandelingen worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Achtergrondinformatie kosten We werken in de mondzorg met vaste tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit jaarlijks vaststelt. Dit is een lijst met codes en omschrijvingen, die staan voor verschillende onderdelen van een behandeling.

De kosten voor een behandeling zijn de optelsom van de verschillende onderdelen hiervan. Deze onderdelen hebben allemaal een vastgesteld maximumtarief.

De volledige lijst van alle codes, vind je op: https://www.mondzorgkosten.nl/tandartscodes

Wist je dat?

Een tandarts niet alles met het blote oog kan zien. Om de ruimten tussen tanden en het kaakbot goed te kunnen beoordelen, hebben we röntgenfoto's nodig.

bitewing

Donkerblauw

Kaakbot

Lichtblauw

Tandglazuur

Groen

Witte vulling

Roze

Grijze Vulling

Rood

Gaatje

Geel

Tandzenuw

Om te bepalen hoe vaak en wanneer foto’s gemaakt moeten worden, kijken we naar het risico op nieuwe gaatjes en problemen met het kaakbot. Gemiddeld genomen is dit om de twee jaar.

Als je al jaren een stabiel gebit hebt en we zien dat het door de jaren heen niets verandert, dan kunnen we besluiten elke drie of vier jaar een nieuwe set foto’s te maken.

Zien we erg veel plaque, beginnende gaatjes of veel vullingen, dan houden we dit graag beter in de gaten en kunnen we voorstellen elk half jaar nieuwe foto’s te maken.

Ook als je uitgebreide tandvleesproblemen hebt nemen we graag vaker een controlefoto.