Autotransplantatie

De natuurlijke manier van tandvervanging

Meer over autotransplantatie

Wat is het?

  • Een ontbrekende tand kan je vervangen met een implantaat of brug, maar ook met één van je eigen, andere tanden. 

  • Deze moet je dan wel kunnen missen, zoals een verstandskies.  

  • Na het transplanteren groeit de tand weer vast. Omdat het je eigen tand is groeit het bot en tandvlees er weer netjes omheen. 

Wanneer heb ik deze behandeling nodig?

  • Als je een ontbrekende tand hebt en wanneer een implantaat of brug geen goede optie is. 

Wat kan ik verwachten van de behandeling?

1. Verzamelen van gegevens 

We doen een uitgebreid onderzoek, maken foto’s en een 3D-scan.

2. Voorbereiden van de mond 

Voor deze behandeling moet de mond optimaal gezond zijn. Als dit nog niet zo is dan helpen we je daarbij. Soms heeft de plek waar de donor tand heen moet niet altijd de juiste afmetingen, met een beugel kan je de ruimte wat groter maken als dat nodig is. 

3. Voorbereiden van de tand 

Een tand die je wil gaan transplanteren heeft een wortelkanaalbehandeling nodig, als dit nog niet is gebeurd. Ook kan de beugel helpen de tand alvast wat losser te maken. 

4. Verplaatsen van de tand 

Na verdoving  wordt er een klein sneetje gemaakt in het tandvlees en wat bot weggehaald om ruimte te maken voor de donortand. Vervolgens wordt de donortand voorzichtig getrokken. Deze gaat dan vrijwel direct door naar de eerder gemaakte ruimte. De tand wordt op de plek vastgehouden met een hechting of een spalkje, zodat deze kan vastgroeien. 

5. Nazorg 

Vaak staat de tand niet meteen op de goede plek. Zodra het kan, na enkele weken, wordt er een slotje op de tand geplakt en wordt deze meegenomen in de beugel. De tand komt dan langzaam op de juiste plek. Vaak moet de vorm van de getransplanteerde tand aangepast worden. Dit kan pas als deze helemaal is vastgegroeid. 

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn afhankelijk van vele factoren. 

Om je toch een idee te geven van de kosten, zie je hieronder een voorbeeld het verplaatsen van een verstandskies: 

Autotransplantatie verstandskies 

 

Verzamelen van gegevens 

€150 - €250 

Voorbereiden van de mond 

€100 

Voorbereiden van de tand 

€750 

Transplanteren van de tand 

€250 

Nazorg 

€100

 Achtergrondinformatie kosten  We werken in de mondzorg met vaste tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit jaarlijks vaststelt. Dit is een lijst met codes en omschrijvingen, die staan voor verschillende onderdelen van een behandeling.  

De kosten voor een behandeling zijn de optelsom van de verschillende onderdelen hiervan. Deze onderdelen hebben allemaal een vastgesteld maximumtarief. 

De volledige lijst van alle codes, vind je op:  https://www.mondzorgkosten.nl/tandartscodes

Wist je dat?

Als een tand doorbreekt is de wortel nog niet helemaal afgevormd. Na het doorbreken sluit deze langzaam. Als je een tand transplanteert waarvan de wortel nog niet helemaal is afgevormd, dan is er geen wortelkanaalbehandeling nodig. Door de nog open wortelpunt kunnen er weer bloedvaten en zenuwen in groeien. De tand blijft dan in leven, en is gevoelig voor warm en koud, zoals een gewone tand. 

Je tanden bewegen nog, door je hele leven heen. Een getransplanteerde tand groeit gewoon mee met een persoon. Een implantaat staat echt vast. Dit is de reden dat we bij jonge patiënten niet implanteren. Na enkele jaren zou je dan een te groot verschil zien tussen de eigen tanden en het implantaat.   

Om deze redenen is een autotransplantatie bij uitstek geschikt voor jongere patiënten. Stel iemand verliest op 12-jarige leeftijd een voortand. Een implantaat is geen goede behandeling, gezien de nog te verwachte groei van het gebit en de kaken. Een brug ook niet omdat daarvoor de gezonde tanden daarnaast beslepen moeten worden. Een gedeeltelijk kunstgebit is nu vaak de enige optie, wat voor tieners vaak een heel vervelend ding is.  

Vaak wordt er dan gekozen om een gezonde kleine kies, met nog open wortelpunt, te verplaatsen naar de plek van de ontbrekende voortand. Na het aanpassen van de vorm zit hier dan een levende voortand die een heel leven mee kan.